Seminario Vingtsun Aikido

Scritto da Sifu Antonio Bacino. Postato in News

Cittanova (Modena), primo Seminario Interdisciplinare Vingtsun - Aikido.

Sifu Antonio Bacino

Sensei Nicola Rossi

Guru Manuelito Herrera